Contract:    
Koopcontracten roerend goed
AdvocatenContractenMerkenregistratieJuridische VraagBedrijfsgegevens
 
 
Koopcontracten roerend goed

Een koopovereenkomst is een overeenkomst, waarbij de koper een koopprijs betaalt aan de verkoper, die op zijn beurt de eigendom van een goed overdraagt aan de koper. Regels over de koopovereenkomst zijn opgenomen in Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Ter bescherming van consumenten zijn veel regels over de koopovereenkomst van dwingend recht ('consumentenkoop'). Deze regels zijn van toepassing als het gaat om de koop van zaken die een consument koopt van een professionele verkoper die de zaak in een winkel verkocht heeft. De regels ter bescherming van de consument zijn van Europese afkomst.

De koper heeft recht op het product in de staat, waarvan hij redelijkerwijze mocht uitgaan. Dat noemt men het conformiteitsvereiste. Een schroothandelaar kan dus geen al te hoge eisen stellen aan een loop/sloopauto; een koper mag van een nieuw product binnen de gebruikelijke garantietermijn een redelijk gebruik verwachten overeenkomstig de prijs. De verkoper heeft recht op een redelijke prijs. Als de verbintenis, ook wel rechtsplicht niet of niet correct wordt nagekomen, kan nakoming van de overeenkomst worden gevorderd. Maar ook kan de koop ontbonden worden, al dan niet in combinatie met schadevergoeding.

De koop wordt gesloten op het moment dat zowel koper als verkoper met de overeenkomst instemmen. De levering van de zaak kan op hetzelfde ogenblik gebeuren als de betaling, dat is juridisch dan een samenval van rechtsmomenten. Maar de levering kan ook vroeger of later geschieden.

Koopcontracten:
Koopcontract aanhangwagen
Koopcontract algemeen
Koopcontract auto
Koopcontract boot
Koopcontract caravan
Koopcontract elektra
Koopcontract fiets
Koopcontract huisdier
Koopcontract motor
Koopcontract scooter
Koopcontract witgoed

 

 Gegevens Koopcontract Aanhangwagen:

 Artikelen : 9
 Grootte : 34.5 kb
 Aantal woorden : 1129
 Aantal Blz. : 4
 Taal : Nederlands
 Documenttype : .doc (Microsoft Word)

 Koopcontract aanhangwagen
 Kopen - Klik hier
v.a.
1.30 €

 

 Gegevens Koopcontract algemeen
:

 A
rtikelen : 9
 Grootte : 35 kb
 Aantal woorden : 1122
 Aantal Blz. : 4
 Taal : Nederlands
 Documenttype : .doc (Microsoft Word)

 Koopcontract algemeen
 Kopen - Klik hier
v.a.
1.30 €

 

 Gegevens Koopcontract auto
:

 A
rtikelen : 9
 Grootte : 34.5 kb
 Aantal woorden : 1125
 Aantal Blz. : 4
 Taal : Nederlands
 Documenttype : .doc (Microsoft Word)

 Koopcontract auto
 Kopen - Klik hier
v.a.
1.30 €

 

 Gegevens Koopcontract boot
:

 A
rtikelen : 9
 Grootte : 34.5 kb
 Aantal woorden : 1125
 Aantal Blz. : 4
 Taal : Nederlands
 Documenttype : .doc (Microsoft Word)

 Koopcontract boot
 Kopen - Klik hier
v.a.
1.30 €

 

 Gegevens Koopcontract caravan
:

 A
rtikelen : 9
 Grootte : 35 kb
 Aantal woorden : 1124
 Aantal Blz. : 4
 Taal : Nederlands
 Documenttype : .doc (Microsoft Word)

 Koopcontract caravan
 Kopen - Klik hier
v.a.
1.30 €

 

 Gegevens Koopcontract elektra
:

 A
rtikelen : 9
 Grootte : 34.5 kb
 Aantal woorden : 1137
 Aantal Blz. : 4
 Taal : Nederlands
 Documenttype : .doc (Microsoft Word)

 Koopcontract elektra
 Kopen - Klik hier
v.a.
1.30 €

 

 Gegevens Koopcontract fiets
:

 A
rtikelen : 9
 Grootte : 35 kb
 Aantal woorden : 1129
 Aantal Blz. : 4
 Taal : Nederlands
 Documenttype : .doc (Microsoft Word)

 Koopcontract fiets
 Kopen - Klik hier
v.a.
1.30 €

 

 Gegevens Koopcontract huisdier
:

 A
rtikelen : 11
 Grootte : 38.5 kb
 Aantal woorden : 1719
 Aantal Blz. : 5
 Taal : Nederlands
 Documenttype : .doc (Microsoft Word)

 Koopcontract huisdier
 Kopen - Klik hier
v.a.
1.30 €

 

 Gegevens Koopcontract motor
:

 A
rtikelen : 9
 Grootte : 34.5 kb
 Aantal woorden : 1128
 Aantal Blz. : 4
 Taal : Nederlands
 Documenttype : .doc (Microsoft Word)

 Koopcontract motor
 Kopen - Klik hier
v.a.
1.30 €

 

 Gegevens Koopcontract scooter
:

 A
rtikelen : 9
 Grootte : 35 kb
 Aantal woorden : 1133
 Aantal Blz. : 4
 Taal : Nederlands
 Documenttype : .doc (Microsoft Word)

 Koopcontract scooter
 Kopen - Klik hier
v.a.
1.30 €

 

 Gegevens Koopcontract witgoed
:

 A
rtikelen : 9
 Grootte : 33.5 kb
 Aantal woorden : 1129
 Aantal Blz. : 4
 Taal : Nederlands
 Documenttype : .doc (Microsoft Word)

 Koopcontract witgoed
 Kopen - Klik hier
v.a.
1.30 €

 
 Nederlandse contracten diverse (36)
 Kopen - Meer informatie
9.00 €
.
 

Acte van Verpanding roerende Goederen
Automatiseringscontract
Bruikleencontract
Consignatiecontract
Expositiecontract
Geldlening contract
Huurcontracten roerend goed
Koopcontracten roerend goed
Kwijtschelding Schuld contract
Leencontract Auto
Omgangsregeling na Co-ouderschap
Opdracht tot uitvoering en oplevering kunstwerk
Platencontract
Samenlevingscontract
Schenkingscontract
Schuldbekentenis
Sponsor contract
Verzorgingscontract
Volmacht
 

 Nederlandse en Engelse contracten (195)
 Direct downloaden - Meer informatie
29.00 €
.
 Nederlandse contracten (115)
 Direct downloaden - Meer informatie
19.00 €
.
 Engelse contracten (80)
 Direct downloaden - Meer informatie
19.00 €
.
 Nederlandse contracten ondernemen (40)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten onroerend goed (19)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten personeel (20)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten diverse (36)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Voorbeeld brieven (alle 25)
 Direct downloaden -
Meer informatie
9.00 €
.
AalberQ staat al jaren bekend om haar veelzijdige expertise.
Of het nu gaat om Goederen-
recht, Ondernemingsrecht of Verbintenissenrecht; wij hebben de juiste mensen!
Advocaten  •  Contracten  •  Merkenregistratie  •  Juridische vraag   •  Bedrijfsgegevens   •  Sitemap
AalberQ.com © 2013