Contract:    
BeŽindiging arbeidscontract
AdvocatenContractenMerkenregistratieJuridische VraagBedrijfsgegevens
 
 
BeŽindiging arbeidscontract

Een arbeidscontract kan op verschillende manieren eindigen. In ieder geval eindigt het arbeidscontract door het overlijden van de werknemer. Ook eindigt het arbeidscontract wanneer partijen dit overeen komen. Er is dan sprake van een beëindiging arbeidscontract met wederzijdse goedbevinding.

Soms kan een arbeidscontract worden opgezegd, dat wil zeggen dat de werkgever of de werknemer het arbeidscontract eenzijdig beëindigt. De wet kent een aantal ontslagverboden. Dat zijn omstandigheden waaronder niet mag worden opgezegd. Zo mag de werkgever het arbeidscontract niet opzeggen tijdens de eerste twee jaar dat de werknemer ziek is. Bij opzegging geldt een belangrijke voorwaarde: de opzeggende partij moet hiervoor toestemming hebben van het CWI. Deze toestemming is echter niet nodig bij:

  • opzegging wegens een dringende reden (ontslag op staande voet);
  • opzegging tijdens de proeftijd (artikel 7:676 BW);
  • opzegging ten gevolge van faillissement van de werkgever.

Een arbeidscontract die voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt van rechtswege na het verstrijken van die bepaalde tijd. 'Van rechtswege' wil zeggen dat geen extra of bijzondere handeling nodig is, het gaat als het ware automatisch. Bij reglement of collectieve arbeidscontract kan overeengekomen zijn dat een arbeidscontract voor bepaalde tijd toch niet van rechtswege eindigt, en dat opzegging nodig is. Een alternatief voor opzegging kan ontbinding door de kantonrechter zijn. De partij die het arbeidscontract wil beëindigen, dient dan een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. De kantonrechter verbindt vaak een ontslagvergoeding (voor de werknemer) aan de ontbinding, op basis van de kantonrechtersformule. Een voordeel van deze procedure kan zijn, dat de ontslagverboden niet gelden.

Gegevens BeŽindiging arbeidscontract:

Artikelen : 8
Grootte : 34.5 kb
Aantal woorden : 901
Aantal Blz. : 3
Taal : Nederlands
Documenttype : .doc (Microsoft Word)
Bestel hier:

Dit contract wordt enkel in een verzamelpakket aangeboden. Het contract zit in ieder van onderstaande pakketten. Deze contracten zijn direct na betaling te downloaden.

Nederlandse contracten personeel (alle 20)
Direct downloaden
- Meer informatie
9.00 €
.
Nederlandse contracten (alle 115)
Direct downloaden
- Meer informatie
19.00 €
.

Nederlandse en Engelse contracten (alle 195)
Direct downloaden
- Meer informatie

29.00 €
.
 

Aanvulling arbeidscontract kostenvergoeding
Aanvulling arbeidscontract uitsluiting prive-gebruik auto vd zaak
Arbeidscontract
Beëindiging arbeidscontract
Deeltijdcontract
Detacheringcontract
Freelancecontract
Geheimhoudingscontract
Minimaal Maximaal Urencontract
Minimum-uren contract
Nul-uren contract
Oproep - Tijdelijk Arbeidscontract
Oproep - Voorovereenkomst contructie
Overeenkomst van Opdracht
Stagecontract
Thuiswerkcontract
Uitgever en Redacteur / columnist contract
 

 Nederlandse en Engelse contracten (195)
 Direct downloaden - Meer informatie
29.00 €
.
 Nederlandse contracten (115)
 Direct downloaden - Meer informatie
19.00 €
.
 Engelse contracten (80)
 Direct downloaden - Meer informatie
19.00 €
.
 Nederlandse contracten ondernemen (40)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten onroerend goed (19)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten personeel (20)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten diverse (36)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Voorbeeld brieven (alle 25)
 Direct downloaden -
Meer informatie
9.00 €
.
AalberQ staat al jaren bekend om haar veelzijdige expertise.
Of het nu gaat om Goederen-
recht, Ondernemingsrecht of Verbintenissenrecht; wij hebben de juiste mensen!
Advocaten  •  Contracten  •  Merkenregistratie  •  Juridische vraag   •  Bedrijfsgegevens   •  Sitemap
AalberQ.com © 2013