Contract:    
AdvocatenContractenMerkenregistratieJuridische VraagBedrijfsgegevens
 
 
Contracten

Veel contracten kunnen zonder tussenkomst van een notaris rechtsgeldig gemaakt worden. U kunt dus zelf middels ondertekening door u en de tweede partij uw contracten rechtsgeldig maken. AalberQ biedt haar voorbeeld contracten tegen gunstige tarieven aan. Op deze manier betaalt u enkel voor het voorbeeld, en kunt u vervolgens zelf het voorbeeld contract gemakkelijk aan uw situatie aanpassen.


 Nederlandse en Engelse contracten (195)
 Direct downloaden - Meer informatie
29.00 €
.
 Nederlandse contracten (115)
 Direct downloaden - Meer informatie
19.00 €
.
 Engelse contracten (80)
 Direct downloaden - Meer informatie
19.00 €
.
 Nederlandse contracten ondernemen (40)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten onroerend goed (19)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten personeel (20)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten diverse (36)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Voorbeeld brieven (alle 25)
 Direct downloaden -
Meer informatie
9.00 €
.
Aandeelhouderscontract
Afbetalingsregelingcontract
Affiliatecontract
Algemene voorwaarden
Arbitragecontract
Als u een IB-onderneming (eenmanszaak, VOF of maatschap) wilt wijzigen of inbrengen in een nieuw op te richten BV of NV, doet zich een bijzondere situatie voor. De nieuwe BV of NV is pas juridisch ondernemer als de notariële akte is ondertekend.Bedrijfsactiva Koopcontract / Verkoopcontract
Beeindiging vennootschap onder firmaBeëindiging Vennootschap onder Firma
Distributiecontract
Domicilieadres contract
Franchisecontract
Geheimhoudingscontract
Geldlening
Geldlening Tante Agaath
Getuigschriften
Gouden Handdruk Stamrechtcontract
Handelsagentuurcontract
Huurkoop contract
Intentieverklaring tot oprichting Besloten vennootschap
Koop op afbetaling
Leasecontract
Licentiecontract
Een management contract is een contract waarbij de operationele controle van een onderneming wordt toegekend aan een derde die de leidinggevende functie van eerstgenoemde onderneming in ruil voor een managementfee zal vervullen.Managementcontract
Mediationcontract
Commanditaire vennootschapOprichting commanditaire vennootschap
Oprichting maatschap
Oprichting stichting
Oprichting vennootschap onder firma
Opslag contract
Overdracht Aandelen Besloten Vennootschap (Bv)
Productiecontract
Service Level Agreement
Sponsor contract
Uitsluiting Prive-gebruik Auto van de Zaak
Vastlegging statuten van een vereniging
Volmacht


Aanvulling arbeidscontract kostenvergoeding
Aanvulling arbeidscontract uitsluiting prive-gebruik auto vd zaak
Arbeidscontract
Beëindiging arbeidscontract
Deeltijdcontract
Detacheringcontract
Freelancecontract
Geheimhoudingscontract
Minimaal Maximaal Urencontract
Minimum-uren contract
Nul-uren contract
Oproep - Tijdelijk Arbeidscontract
Oproep - Voorovereenkomst contructie
Overeenkomst van Opdracht
Stagecontract
Thuiswerkcontract
Uitgever en Redacteur / columnist contract

Acte van Verpanding roerende Goederen
Automatiseringscontract
Bruikleencontract
Consignatiecontract
Expositiecontract
Geldlening contract
Huurcontracten roerend goed
Koopcontracten roerend goed
Kwijtschelding Schuld contract
Leencontract Auto
Omgangsregeling na Co-ouderschap
Opdracht tot uitvoering en oplevering kunstwerk
Platencontract
Samenlevingscontract
Schenkingscontract
Schuldbekentenis
Sponsor contract
Verzorgingscontract
Volmacht


Informatie per Engels contract volgt spoedig. Voor een overzicht van onze Engelse contracten klikt u hier.


 Nederlandse en Engelse contracten (195)
 Direct downloaden - Meer informatie
29.00 €
.
 Nederlandse contracten (115)
 Direct downloaden - Meer informatie
19.00 €
.
 Engelse contracten (80)
 Direct downloaden - Meer informatie
19.00 €
.
 Nederlandse contracten ondernemen (40)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten onroerend goed (19)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten personeel (20)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten diverse (36)
 Direct downloaden - Meer informatie
9.00 €
.
 Voorbeeld brieven (alle 25)
 Direct downloaden -
Meer informatie
9.00 €
.
AalberQ staat al jaren bekend om haar veelzijdige expertise.
Of het nu gaat om Goederen-
recht, Ondernemingsrecht of Verbintenissenrecht; wij hebben de juiste mensen!
Advocaten  •  Contracten  •  Merkenregistratie  •  Juridische vraag   •  Bedrijfsgegevens   •  Sitemap
AalberQ.com © 2013