Contract:    
AdvocatenContractenMerkenregistratieJuridische VraagBedrijfsgegevens
 
 
Voorbeeld Brieven

In een wereld waarin belangen, aansprakelijkheden, bedragen en eisen toenemen, is het van eminent belang dat rechts- en natuurlijke personen op een verantwoorde wijze met elkaar communiceren. Het schrijven van een pakkende brief is moeilijk en tijdrovend. Hoe brengt u datgene over wat u wilt overbrengen? Is de zinsopbouw van uw brief correct? Bevat de brief te weinig of te veel informatie? Allemaal aandachtspunten welke in acht moeten worden genomen bij het schrijven van een brief. Dit kost tijd, tijd die u ook in uw gewone bedrijfsuitoefening had kunnen steken.. Aalberq heeft een aantal voorbeeldbrieven op deze website geplaatst welke u kunt downloaden en naar uw wens kunt aanpassen.


Aanmaning
Aanvraag subsidie monument
Afwijzing sollicitatie
Bedankbrief inzet personeel
Betalingsherinnering
Bezwaar aankondiging huurverhoging
Bezwaar hoogte inkomstenbelasting
Bezwaar opzegging huurcontract
Bezwaarschrift tegen de WOZ beschikking
Bezwaar tegen ontslag
Bezwaar vergunning horecagelegenheid
Eenzijdig opzeggen huur
Getuigschriften
Ingebrekestelling
Inschakelen incassobureau
Klacht advertentiekosten
Klacht incassokosten
Kwijtschelding deel van de schuld - Rest betalingsregeling
Ongewenste publicatie bedrijfsgegevens op internet
Onrechtmatig aanbieden content op website
Ontbinding koop product
Ontbinding koop product o.g.v. wet koop op afstand
Verzoek betalingsregeling
Verzoek tot bemiddeling in geschil
Verzoek uitkering waarborgfonds


 Nederlandse en Engelse contracten (195)
 Kopen - Meer informatie
29.00 €
.
 Nederlandse contracten (115)
 Kopen - Meer informatie
19.00 €
.
 Engelse contracten (80)
 Kopen - Meer informatie
19.00 €
.
 Nederlandse contracten ondernemen (40)
 Kopen - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten onroerend goed (19)
 Kopen - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten personeel (20)
 Kopen - Meer informatie
9.00 €
.
 Nederlandse contracten diverse (36)
 Kopen - Meer informatie
9.00 €
.
 Voorbeeld brieven (alle 25)
 Kopen -
Meer informatie
9.00 €
.


Download onze contracten
Veel contracten kunnen zonder tussenkomst van een notaris
rechtsgeldig gemaakt worden
Advocaten  •  Contracten  •  Merkenregistratie  •  Juridische vraag   •  Bedrijfsgegevens   •  Sitemap
AalberQ.com © 2008